• نام فروشگاه: مبل بهار
  • آدرس: تربت حیدریه – خیابان کاشانی 23 – مبل بهار روبروی بانک پارسیان

  • شماره تماس: 09151308528

  • نام فروشگاه: مبلمان ستاره شرق
  • آدرس: سرخس – بلوار طالقانی غربی- جنب اداره کشاورزی سابق- مبلمان ستاره شرق

  • شماره تماس: 09155134764

  • نام فروشگاه: گوفر چوب
  • آدرس: قائمشهر – کیلومتر یک جاده بابل – فروشگاه گوفر چوب

  • شماره تماس: 09363636067